Dnia 11 grudnia 2016 r. zainaugurowaliśmy Rok Jubileuszowy 400-lecia istnienia Zakonu oraz 250-lecia od kanonizacji założyciela św. Józefa Kalasancjusza. Z tej okazji odbyła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Marek Mendyk a homilię wygłosił o. Józef Matras SP Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

We mszy św. wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in. ks. dr Piotr Zawadka – Referent ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego naszej diecezji, o. Adam Langhammer SP dyrektor pijarskiej szkoły w Bolesławcu, kapłani z jeleniogórskich parafii oraz proboszczowie parafii, w których kiedyś pracowali pijarzy, a także księża rodacy wywodzący się z naszej parafii św. Jana Chrzciciela. Cieplicka wspólnota pijarów jest jedynym męskim zakonem posługującym w Jeleniej Górze, dlatego też na uroczystości zaprosiła żeńskie i męskie wspólnoty zakonne z Jeleniej Góry i okolic. Wspólnie modliły się z nami siostry Prezentki, siostry Serca Bożego, siostry Magdalenki, siostry Służebnice Jezusa w Eucharystii, siostry elżbietanki z Miłkowa, siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, a także przedstawiciele wspólnot franciszkańskich z Kowar i Szklarskiej Poręby. W homilii o. Prowincjał przywołał postać św. Józefa Kalasancjusza, jako wzór nauczyciela i wychowawcy, oraz przypomniał o doniosłym wkładzie Pijarów w kształtowaniu polskiej oświaty. Wspominał, że szkoły pijarskie wykształciły elity naszego społeczeństwa, przedstawicieli sejmu czteroletniego, wielu wybitnych ludzi kultury i nauki. W dzisiejszych czasach, kiedy wychowanie próbuje się oderwać od religijności i wiary misja Zakonu jest nadal aktualna i potrzebna. O czym mówił także kard. Wojtyła celebrując przed pięćdziesięciu laty Pijarski Jubileusz w Krakowie. Z racji Roku Jubileuszowego Papież Franciszek skierował do Pijarów okolicznościowy list, a Stolica Apostolska ogłosiła łaskę odpustu zupełnego dla wszystkich, którzy w kościołach prowadzonych przez nasz zakon, będą się modlić.

« z 4 »