1. Bogu niech będą dzięki za czas Misji Świętych. Módlmy się, aby ziarno Słowa Bożego zasiane w naszych sercach wydało obfity plon miłości i wierności Bogu i Kościołowi. Dziękujemy Księżom Misjonarzom ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego za prowadzenie nas po śladach Chrystusowych. Niech Dobry Bóg błogosławi Wam we wszystkich inicjatywach ewangelizacyjnych. 
  2. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, którzy w najbliższym czasie, planują chrzest św. swoich dzieci – dzisiaj o godz. 18.00. Informujemy, że w naszej parafii odbędą się spotkania przygotowujące dzieci w wieku szkolnym do chrztu świętego, które z różnych racji nie zostały ochrzczone. Podanie z prośbą o udzielenie tego sakramentu należy składać do 18 października br.
   w kancelarii parafialnej. 
  3. Zachęcamy Parafian i Kuracjuszy do włączenia się w międzynarodową akcję modlitewną: ISKRA MIŁOSIERDZIA –  „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”. To już  28 września, w poniedziałek o godzinie 15.00. W minionym roku do modlitwy włączyli się katolicy z ponad 450 miast w Polsce i na świecie. Gromadzimy się przed wieżą przykościelną od strony Placu Piastowskiego, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem będziemy wołać o ustanie pandemii, za naszą Ojczyznę i pokój na świecie.
  4. W tym tygodniu wspominamy:
   w poniedziałek – św. Wacława, męczennika.
   we wtorek – świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.. W tym dniu o godz. 19.00  zapraszamy na Mszę św. konwentualną celebrowaną przez naszą wspólnotę zakonną z intencją zbiorową. Intencje można składać w zakrystii do rozpoczęcia Mszy św. Po Mszy św. wieczornej, zapraszamy Kuracjuszy na spotkanie duszpasterskie;
   W środę – św. Hieronima,
   W czwartek – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jest to również I czwartek miesiąca.
   w piątek świętych Aniołów Stróżów. Jest to I piątek miesiąca: spowiedź pierwszopiątkowa dla dzieci, młodzieży i ogółu wiernych od godz. 18.00 i podczas Mszy św. o godz. 7.00, 8.00 i 19.00. Chorych z naszej parafii z posługą sakramentalną odwiedzimy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 
  5. Serdecznie zapraszamy Parafian (dzieci, młodzież i dorosłych), Kuracjuszy i Gości do wspólnej modlitwy różańcowej, która odbywać się będzie codziennie w październiku o godz. 18.15. Rozpoczęcie w czwartek. 
  6. Zapraszamy chłopców, którzy chcieliby pełnić służbę ministranta w naszej parafii do zgłaszania się w zakrystii do o. Łukasza. Najbliższe spotkanie odbędzie się w CZWARTEK 1 października o godz. 17:00 w kościele. Zaproszenie szczególnie kierujemy do tych chłopców, którzy w tym roku przyjęli I Komunię św. 
  7. Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP i nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca odbędzie się 3 października w sobotę o godz. 8.00.
  8. Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko przystąpiło do I Komunii Świętej w naszej parafii winni złożyć do 30 września odpowiednią deklaracje, którą można otrzymać od katechety bądź w kancelarii. Przypominamy, że przygotowanie do przyjęcia I Komunii rozpoczyna się już w pierwszej klasie podstawowej i trwa przez trzy lata. 
  9. W zakrystii w „Sklepiku Brata Teodora” możemy nabyć aktualną prasę katolicką, kropielnice na wodę święconą i różańce parafialne.