1. Dzisiaj, rozpoczynamy 76. Tydzień Miłosierdzia.  Hasłem tegorocznego Święta Miłosierdzia będą słowa: „Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej w czasie objawień: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).
  2. W naszej parafii Msze Św. jak w każdą niedzielę, a o godz. 13.00 odbędzie się transmisja online przez Internet. 
  3. Komunia Święta dla tych, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję on-line Mszy Świętej będzie udzielana dzisiaj o godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 14.00, 16.00, 20.00, natomiast w dni powszednie o godz. 17.45.
  4. Dzisiaj i przez cały tydzień o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy, do spotykania się z Jezusem Miłosiernym, by modlić się wypraszając Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. 
  5. Informujemy, że od poniedziałku, 20.04 zmieniają się zasady ilości osób uczestniczących w Mszach św. i nabożeństwach. W naszym kościele  jest to liczba 60 wiernych. Odstęp min. 2 m od innych osób (nie dotyczy małżonków i dzieci) w kościele obowiązuje również podczas podchodzenia do Komunii św. Maseczki zakrywające usta i nos obowiązują przez cały czas pobytu w kościele (z wyłączeniem momentu Komunii).
  6. Komunia św. jest udzielana najpierw “na rękę” w postawie stojącej osobom, które podchodzą przez środek kościoła do ołtarza. Następnie Komunia “do ust” przy balaskach. Komunia św. “na rękę” jest bardziej bezpieczna dla siebie, dla kolejnych przyjmujących oraz dla księdza. Prawidłowy sposób przyjęcia komunii “na rękę”: Postawa stojąca. Lewa ręka położona na prawej mniej więcej na wysokości serca. Kiedy kapłan położy Ciało Pańskie na rękę należy prawą dłonią włożyć komunię do ust i dopiero wtedy wrócić do ławki.
  7. Dziękujemy za wsparcie finansowe i materialne parafii okazane szczególnie w ostatnim czasie.
  8. W kalendarzu liturgicznym wspominamy: 23 kwietnia (czwartek) – św. Wojciecha głównego patrona Polski (uroczystość), 25 kwietnia (sobota) – św. Marka Ewangelisty (święto)
  9. W zakrystii w „Sklepiku Brata Teodora” możemy nabyć aktualną prasę katolicką oraz książki.