1. Dziękujemy ojcu Zbigniewowi Ptakowi z Zakonu Paulinów za wyjaśnienie Słowa Bożego i uświadomienie nam jak głęboko przeżyć spotkanie z Jezusem w czasie Mszy św. 
 2. Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00 do godz. 19.00; o godz. 17.00 – zmiana Tajemnic Różańcowych. O 10.00 – Msza św. w intencji Dobrodziejów i Ofiarodawców Parafii. 
 3. Trwa październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w naszej świątyni – codziennie o godz. 18.15. Dzieci zapraszamy w sposób szczególny w środy i piątki.
 4. „Wstańcie, chodźmy” – to hasło XIX Dnia Papieskiego, który będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę. Organizatorem obchodów jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która zbiera pieniądze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Zechciejmy wesprzeć ten szczytny cel swoją ofiarą, składaną do puszek.
 5. Z okazji Dnia Papieskiego dzieci oraz rodzice ze scholi i świetlicy będą rozprowadzać kremówki papieskie. Dochód będzie przeznaczony na rzecz naszej świetlicy oraz na pokrycie warsztatów muzycznych dla scholi.
 6. Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym “Tchnienie Ojca” działająca w naszej parafii posługuje modlitwą wstawienniczą. Każda osoba, która chciałaby skorzystać z tej posługi, może zgłosić taką potrzebę u kapłana lub lidera grupy. Wstawiennicy mogą również przeprowadzić modlitwę w miejscu zamieszkania wskazanym przez zainteresowane osoby, jeżeli niemożliwe jest osobiste przyjście na spotkanie do kościoła.
 7. Katechezy przedmałżeńskie dla narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński rozpoczną się w naszej parafii 12 października br. w sobotę o godz. 18.00 w salce klasztornej. 
 8. Z racji ogłoszenia przez Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego nowych Statutów:  Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych Diecezji Legnickiej w naszej parafii odbędą się  wybory i tworzenie nowych rad. Do dnia 3 listopada 2019 r. wszyscy parafianie mogą zgłaszać na piśmie swoich kandydatów do nowych Rad. Nazwiska tych kandydatów należy składać bezpośrednio u Ojca Proboszcza lub w kancelarii parafialnej. Poszczególne grupy istniejące w parafii: Katecheci, Żywy Różaniec, Kościół Domowy, grupy charytatywne i modlitewne, służba liturgiczna oraz schola, winny wybrać i zgłosić swojego przedstawiciela. Wybory w naszej parafii odbędą się
  w niedzielę 17 listopada.
 9. Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie: różaniec i procesja wokół kościoła z figurą MB Fatimskiej w przyszłą niedzielę po Mszy św.  o godz. 19.00. Zapraszamy do licznego udziału i prosimy o przyniesienie ze sobą świec. W tym dniu nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 18.15.
 10. Po błogosławieństwie w przedsionku kościoła będzie można zabrać od kapłana i animatora „Cegiełkę” na renowację Głównego Ołtarza i malowanie ścian. Prosimy o DAR SERCA na ten zacny cel.
  Na „Cegiełce” podany jest nr konta parafii i informacja w jaki sposób można odliczyć od dochodu darowiznę. Dziękujemy za każde wsparcie tego dzieła. 
 11. Aktualną prasę katolicką i „Żywe Słowo” na listopad i grudzień można nabyć w zakrystii. 
 12. Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłego śp. Wiesława BOROWIAKA. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie….