W Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego na mszy św. o godz. 19.00 na wzór Najświętszej Maryi i św. Józefa rodzice ofiarowali Bogu swoje dzieci przygotowujące się do I Komunii.

Prosili, by Boża łaska i błogosławieństwo towarzyszyły im przez całe życie. Własnoręcznie napisane przez nich Akty Ofiarowania Dziecka Bogu zostały przyniesione w procesji do ołtarza, na którym pojawiło się i pojawia w każdej mszy św. “Światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”. Światłem tym jest Jezus, dlatego dziękowaliśmy Bogu, Ojcu światłości, który zesłał prawdziwe Światło, rozproszył ciemności i nas wszystkich uczynił jaśniejącymi.

Życzymy, aby dzieci wzrastały w mądrości i łasce u Boga

« 1 z 2 »