W piątek 7 kwietnia odbyło się nabożeństwo drogi krzyżowej ulicami naszej parafii. We wspólnocie licznie zgromadzonych wiernych krocząc za Jezusowym krzyżem rozważaliśmy tajemnice Jego męki.

« 1 z 2 »