Wypominki listopadowe

Wypominki listopadowe

Poza blogiem

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH – WEDŁUG ULIC

LISTOPAD 2017 – GODZ. 18.15

 

4 i 15 listopada

Bilewicza, Brezy, Ceglana, Cervi, Cicha, Cieplicka, Cmentarna, Czarnieckiego

6 i 16 listopada

Dąbrowskiej, Dolnośląska, Dworska, Dworcowa, Fabryczna, Fałata, Francuska, Gimnazjalna, Gminna, Goduszyńska, Grochowiaka

7 i 17 listopada

Harcerska, Jagiellońska, Juszczaka, Książęca, Kowalska, Kryniczna, Krasińskiego, Korfantego, Kubusia Puchatka

8 i 18 listopada

Ludowa, Lubańska, Lange, Łąkowa, Marysieńki Sobieskiej, Mieszka I, Miłosza, Nadbrzeżna, Narutowicza, Nerudy, Niemcewicza

9 i 19 listopada

Objazdowa, Parkowa, Plac Cichy, Picasso, Pułaskiego, Plac Zdrojowy, Przybyszewskiego, Przechodnia, Plac Kombatantów, Plac Piastowski

10 i 21 listopada

Rataja, Staszica, Sobieszowska, Staromiejska, Stęczyńskiego, Starzyńskiego, Spokojna, Solankowa, Sowińskiego, Sprzymierzonych, Ściegiennego

11 i 22 listopada

Tabaki, Ujejskiego, Wazów, Wojewódzka, Wolności, Zakopiańska, Zjednoczenia Narodowego, Wodna, Zamoyskiego, Źródlana

13 i 23 listopada

Orla – stare budownictwo, Orla blok 10 i 12

14 i 24 listopada

Wita Stwosza 1, 3, 5, 7, 9, Wita Stwosza – stare budownictwo, Wita Stwosza blok 2, 4, 18

15 i 25 listopada Wita Stwosza blok 20, 24, 26, 28

Słowo Ojca Świętego Franciszka do Odnowy – 2014 r.

Słowo Ojca Świętego Franciszka do Odnowy – 2014 r.

Kącik charyzmatyka, Poza blogiem

Słowo Papieża Franciszka wygłoszone podczas spotkania z członków Odnowy w Duchu Świętym na stadionie olimpijskim w Rzymie. 52 tysiące uczestników z 55 krajów świata, w tym 46 tysiące z Włoch, z najważniejszych nurtów Odnowy charyzmatycznej zjednoczyło się w cudzie nowej Pięćdziesiątnicy – pełnej entuzjazmu wspólnej modlitwie uwielbienia, która otwiera na Ducha Świętego – obecność Boga żywego w swoim Kościele.

 

Pełen tekst:

Jesteśmy zgromadzeni tutaj, w Wieczerniku pod otwartym niebem, w cieniu Piotra, oczekując na dar Ducha Świętego, aby cały Rzym i świat usłyszał, że Jezus jest Panem – stwierdził na otwarcie zgromadzenia Salwator Martinez, krajowy koordynator RNS, główny odpowiedzialny za przygotowanie spotkania.

Kardynał Angelo Comastri podczas konferencji wprowadzającej tłumaczył, na czym polega nawrócenie. Użył on przypowieści o synu marnotrawnym, aby ukazać kontrast pomiędzy faryzeuszami, którym wydawało się, że znają myśl Boga, a postawą Jezusa, który otaczał się grzesznikami i szukał zagubionych.

Kard. Comastri przedstawił na podstawie historii syna marnotrawnego etapy nawrócenia, począwszy od pierwszego otwarcia oczu na źródła prawdziwego szczęścia, które znajduje się tylko w Bogu, poprzez zachwycenie wielkością miłości Boga do definitywnego powrotu do domu Ojca. Konferencja była ilustrowana licznymi przykładami poszukiwania złudnego szczęścia, tak obecnymi we współczesnym świecie jak i przykładami nawrócenia, odnalezienia w Bogu prawdziwego pokoju i szczęścia.

Czy choć raz mieliśmy prawdziwą skruchę za nasze grzechy? Czy powierzyliśmy nasze grzechy miłosiernemu Ojcu? Oby te dni były doświadczeniem spotkania z miłosierdziem Boga, abyśmy jak apostołowie mogli wyjść z Wieczernika, do roztargnionego świata, mówiąc każdemu człowiekowi: Bóg jest miłością, chcę Ci o tym powiedzieć – stwierdził wikariusz Ojca Świętego w Watykanie.

Diabeł śmieje się, jak robimy nasze projekty, jak jesteśmy zajęci, ale drży, jak się modlimy – stwierdziła Patti Gallagher Mansfield na wprowadzeniu do modlitwy wstawienniczej. 52 tysiące zebranych modliło się najpierw za licznie zgromadzonych kapłanów. Potęga modlitwy znalazła potwierdzenie w słowie z Listu do Rzymian 11, które mówiło że dary Boga są nieodwołalne, oraz zachętą Jezusa, aby nie szukać względów ludzkich, ale uchwycić się tylko i wyłącznie Jego. Modlitwa objęła następnie licznie zgromadzoną młodzież, a także rodziny.

O. Raniero Cantalamessa stwierdził w swojej konferencji, że w obecnym zgromadzeniu stają się rzeczywistością słowa Dziejów Apostolskich mówiące o Kościele zgromadzonym w jedności z Piotrem. Po tylu wiekach powtarza się cud Pięćdziesiątnicy, ludzi zgromadzonych w jedności z całego świata z następcą Piotra. Komentując list do Galatów stwierdził, że między nami i Bogiem był mur natury i mur grzechów. Chrystus obalił te obydwa mury, wcielając, przyjmując ludzką naturę, oraz niszcząc grzech zwyciężając go na krzyżu. Ponad pięćdziesiąt tysięcy dało owację na cześć zwycięskiego Chrystusa, tak jak oklaskuje się zwycięską drużynę.

My zaczynamy istnieć jako wierzący, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy dzięki Jego śmierci. Chrystus obalił w sposób definitywny ścianę muru śmierci – stwierdził kaznodzieja papieski. Zmartwychwstanie ciała będzie miało kiedyś miejsce raz jeden, natomiast codziennie powinno następować zmartwychwstanie serca, od grzechu, zwątpienia, rozpaczy – dodał. Odnowa powinna być poruszeniem nadziei Kościoła, a obecne spotkanie poruszenia Odnowy – podkreślił.

O. Cantalamessa przytoczył słowa papieża Franciszka, który stwierdził niedawno, że głównym zadaniem chrześcijan nie jest mówić światu, jak wiele prawdy posiadamy, ale uwodzić go pięknem Ewangelii. Kaznodzieja papieski wezwał obecnych do porywania współczesnego człowieka tym pięknem, które pochodzić tylko od Chrystusa i Jego Ewangelii.

Po celebracji eucharystycznej, której przewodniczył kard. Ryłko, wypełniony szczelnie stadion dosłownie oszalał z radości, widząc papieża Franciszka, który swoim zwyczajem przybył przed czasem, aby obejść sektory i pozdrowić z bliska obecnych.

Pages ( 1 of 3 ): 1 23 »
Transmisja Spotkania Mocnych w Duchu – poniedziałki 19:00

Transmisja Spotkania Mocnych w Duchu – poniedziałki 19:00

Charyzmatyczne, Poza blogiem

Zespół i wspólnota Mocni w Duchu

Zapraszamy do poznania zaprzyjaźnionych nam współbraci w wierze i posługiwaniu:
Zespół Mocni w Duchu jest zawodową drużyną ewangelizacyjną. Prowadzimy rekolekcje, koncerty, duże wydarzenia halowe i plenerowe, warsztaty muzyczne i taneczne, rekolekcje ignacjańskie oraz nagrywamy płyty i głosimy konferencje. Naszym terytorium działań jest głównie Polska, choć każdego roku ewangelizujemy także w Unii Europejskiej i Ameryce. Liczymy około 40 osób. Każdy z nas należy do czterystuosobowej wspólnoty Mocni w Duchu. We wspólnocie, która spotyka się przy kościele Jezuitów w Łodzi, formujemy się i wzrastamy.
Wspólnota Mocnych w Duchu powstała jesienią 1987 r., założona przez jezuitę, o. Józefa Kozłowskiego. Nazwa "Mocni w Duchu" została przyjęta w wyniku rozeznania przeprowadzonego kilka miesięcy później, po IV Akademickim Przeglądzie Piosenki Religijnej, w którym wzięli udział członkowie grupy. Wykonywanym przez nich pieśniom towarzyszyły szczególna moc jednoczenia, radości i miłości. Śpiew stał się okazją uwielbienia Boga i środkiem przepowiadania Dobrej Nowiny o zbawieniu wszystkim zgromadzonym.
Naszą duchowością jest połączenie duchowości ignacjańskiej z duchowością charyzmatyczną.
TRANSMISJA SPOTKANIA - każdy poniedziałek 19:00 (w ostatni poniedziałek miesiąca - Msza z modlitwą o uzdrowienie)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNCZDi-RY4iGW67ME6Ml8KEjjEq0EBMd_
Page 1 of 4
1 2 4