Ogłoszenie o zamówieniu – robót budowlanych

Ogłoszenie o zamówieniu – robót budowlanych

Oferty/Przetargi

ETAP II. REMONT ELEWACJI WRAZ ODTWORZENIEM STOLARKI I WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ DRENAŻU, W KAPLICY PW.ŚW. ANNY W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO 13.

Kaplica położona w Jeleniej Górze przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13, obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 10, została wzniesiona w 1855 r. jako element zespołu budynków dawnej fundacji św. Jadwigi, założonej przez Leopolda Schaffgotscha oraz arcybiskupa Heinricha Froestera. Architektura kaplicy ukształtowana jest w duchu właściwym dla budownictwa sakralnego epoki historyzmu. Continue reading “Ogłoszenie o zamówieniu – robót budowlanych”

Page 2 of 2
1 2