Oaza na Szlaku Cysterskim – Centrum Aktywności Lokalnej  w Cieplicach – etap I

Oaza na Szlaku Cysterskim – Centrum Aktywności Lokalnej w Cieplicach – etap I

Oferty/Przetargi
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU   I.        Nazwa Projektu: „Oaza na Szlaku Cysterskim – Centrum Aktywności Lokalnej  w Cieplicach – etap I” - w ramach projektu  „Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części  Jeleniej Góry” Osi Priorytetowej nr 6    Infrastruktura  spójności społecznej Działania nr 6.3   Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałania nr 6.3.3   Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- ZIT AJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Numer projektu:   RPDS.06.03.03-02-0019/17-01 Numer  zamówienia:  NPU.06.2018 Celem Projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania  budynku parafialnego przy  ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze wraz z dobudową windy zewnętrznej dla obsługi osób niepełnosprawnych i wyposażeniem pomieszczeń. II.          Miejsce realizacji projektu: Budynek parafialny na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9  w Jeleniej Górze . III.          Beneficjent: Parafia…
Read More